అతి మధుర పద్యాలు


మధురాధిపతే రఖిలం మధురం  !
“కృష్ణ శతకం” భక్తి రస మాధుర్యానికి పెట్టింది పేరు!
అతి చిన్న పిల్లలకు కూడ నోఱు తిరిగేటంతటి
పదలాలిత్యం!  ప్రతి పద్యమూ రస గుళికే.
 అయినా, నా జిహ్వకు అత్యంత మధురంగా
తోచిన కొన్నిటిని మాత్రం
మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.
పాఠకలోకం యొక్క సమయ పరిమితులను
దృష్టిలోనుంచుకుని నవరత్నాలను మాత్రం
అందిస్తున్నాను.
పెద్దలు ఆస్వాదించటం మాత్రమే కాదు;
పిల్లలు, మనుమలు, మనుమరాళ్ళకు నేర్పి,
వారి చిట్టి పొట్టి ముద్దు పలుకులద్వారా వింటే,
మీకు బ్రహ్మానందమే !
ఆస్వాదింప జేయండి!
1
1 శ్రీ రుక్మిణీశ ! కేశవ !
నారద సంగీత లోల ! నగధర ! శౌరీ !
ద్వారక నిలయ ! జనార్దన !
కారుణ్యము తోడ మమ్ము గావుము కృష్ణా !
2
2 నీవే తల్లివి దండ్రివి
నీవే నా తోడునీడ నీవే సఖుడౌ
నీవే గురుడవు దైవము
నీవే నా పతియు గతియు నిజముగ కృష్ణా !
3
3 ఓ కారుణ్య పయోనిధి !
నాకాధారంబ వగుచు నయముగ బ్రోవన్ |
నాకేల యితర చింతలు
నాకాధిప వినుత ! లోకనాయక కృష్ణా !
4
4 అగణిత వైభవ! కేశవ!
నగధర! వనమాలి! యాదినారాయణ! యో
భగవంతుడ! శ్రీమంతుడ!
జగదీశ్వర! శరణు శరణు శరణము కృష్ణా!
5
5 గజరాజవరద! కేశవ!
త్రిజగత్ కల్యాణమూర్తి! దేవ! మురారీ!
భుజగేంద్రశయన! మాధవ!
విజయాప్తుడ! నన్ను గావు వేగమె కృష్ణా!
6
6 గ్రహభయ దోషము లొందవు
బహు పీడలు చేర వెఱచు పాయును నఘముల్
ఇహపర ఫలదాయక! విను
తహతహ లెక్కడివి నిన్ను దలచిన కృష్ణా!
7
7 సర్వేశ్వర ! చక్రాయుధ !
శర్వాణీ వినుత నామ ! జగదభిరామా !
నిర్వాణనాథ ! మాధవ !
సర్వాత్మక ! నన్ను గావు సదయత కృష్ణా !
8
8 నారాయణ! పరమేశ్వర!
ధారాధర నీలదేహ! దానవ వైరీ!
క్షీరాబ్ధిశయన యదుకుల
వీరా! నను గావు కరుణ వెలయగ కృష్ణా!
9
9 దండమయా ! విశ్వంభర !
దండమయా ! పుండరీక దళనేత్ర హరీ !
దండమయా ! కరుణానిధి !
దండమయా ! నీకు నెపుడు దండము కృష్ణా !
***********************************
NOTE ;
సహచర బ్లాగర్లకు మనవి : మీ దృష్టికి వచ్చిన ఆణిముత్యాల లాంటి
 పద్యము ( పాదా ) లను , అవకాశం ఉంటే మీ వ్యాఖ్యతో సహా , మన
 అందరికీ అందించమని మనవి.
Please click on the title “kamthasthabharathi ” at the top
of this Postto get a full view of the side-bar. Then, pl. click
on the required page name to view similar essence
of standard works, useful for children and students, and
even for adults who had no exposure earlier.

టాగులు: , , , , , ,

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: