కంఠస్థ రత్నమాలిక

ఆణి ముత్యాలలాంటి తెలుగు, సంస్కృత శ్లోక పద్య గద్య సూక్తులను పిల్లలకోసం ఏర్చి కూర్చి అందిస్తున్నాం. వాల్మీకి రామాయణం, పోతన భాగవతం, కృష్ణ శతకం, సుమతీ శతకం, వేమన శతకం … వంటి ఎన్నో సద్గ్రంథాలనుంచి సేకరిస్తున్నాం.

ఈ పోష్ట్ పైభాగం లోని శీర్షిక “కంఠస్థ భారతి” పైన క్లిక్ చేస్తే side-bar పూర్తిగా కనుపిస్తుంది. ఆయా గ్రంథాల పేరుగల పేజి మీద గాని, blogroll  లోని అనుబంధ బ్లాగుల మీద గాని క్లిక్ చేయవచ్చు.

టాగులు: , , , , , ,

2 స్పందనలు to “కంఠస్థ రత్నమాలిక”

  1. lavanya Says:

    will u please send sanskrit poems

  2. samanvayabharathi Says:

    Madam, Namaste. This is an ongoing effort . For the present, I attach a file of 116 Sanskrit quotations , in alphabetical order , typed in Telugu script. The work of arranging these in Subject-order , and collecting of more quotations is going on. You also may pl. contribute if you have some treasure of collections. Please keep on watching the blog for later additions. In case of difficulty in viewing the Telugu script of the blog, pl. revert back; I may be able to help. The page ” BHAGAVAD GEETHAA SAARAM ‘ in the blog gives 66 gems of Slokas from Geethaa, for life-long memorising by children. More books to be covered.with regards, ‘kamthasthabharathi.wordpress.com’

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / మార్చు )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / మార్చు )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / మార్చు )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / మార్చు )

Connecting to %s


%d bloggers like this: